תשובה אחת
למדתי כתיבה טיעונית שנה שעברה אבל אין לי נימוקים לנגד רק בעד כי אני בעד...