5 תשובות
את צריכה להוריד את הנראה לאחרונה
אבל אז כולם לא רואים לא רק מישהו אחד
לא נראה לי שזה אפשרי
הגדרות
חשבון
פרטיות
נראה לאחרונה
אף אחד
אפשר אבל אף אחד לא יראה מתי את התחברת לא רק הוא ואת לא תיראי מתי כל השאר יתחברו
שואל השאלה:
לא מתי התחברתי בפעם האחרונה, מתי שאני מחובר כאילו תוך כדי שאני מחובר
אנונימי