4 תשובות
גם חברות שלי, ולא אכפת לי כי אני אוהבת את ג'סטין ואני בליברית גאה, אמרתי להן את זה שלא אכפת לי שהן חושבות עליו מה שהן חושבת כי אני אוהבת אותו, והן הבינו שזה לא מזיז לי אז הן הפסיקו..
תגידי להן שזה לא מזיז לך מה שהן חושבות בעניין הזה תגידי שאת בליברית גאה ושלא אכפת מה הן אומרות גם חברות שלי הציקו לי עם זה אבל זה מה שאמרתי להן והן הפסיקו
את דיי העתקת את התגובה שלי אבל בסדר..
חוח סתם זה לא בסדר!
וואי אצלי זה דווקא אף פעם לא קרה, אבל אני מבינה אותך..
הייתי דווקא פונה אליהם באופן רגוע ואומרת להם שאם הם לא אוהבות את ג'סטין זאת זכותם המלאה אבל שלא ידברו איתך על זה, כי את אוהבת את ג'סטין..