תשובה אחת
כן. לי שמו מחזק ולק גל על הסדק. הלק עשה את הציפורן יותר עבה.
באותו הנושא: