5 תשובות
שמונה עשרה
שמונה עשרה
שמונה עשרה, "בני" זה זכר.
זכר, נפרד-שמונה עשר
נקבה, נפרד- שמונה עשרה
שמונה עשרה מתאר את השנים ולכן נקבה