7 תשובות
16
כמה שיותר נמוך יותר קר
16 מעלות במזגן כי זה יותר נמוך
16, ככל שהמעלות גבוהות יותר האוויר חם יותר, ככל שהמעלות נמוכות האוויר קר
נמוך יותר = קר יותר
גבוה יותר = חם יותר
16