5 תשובות
16
אנונימי
16
16 בדרך כלל בארץ.. באילת יש פחות מ16
16 מעלות.