תשובה אחת
כן היה בפסגה במזרח בכיכר טוניק ונראלי נגמר כבר