תשובה אחת
השאלות האלה הרסו לי את המילה (לא שהמילה היא "משהו") אבל המילה "קטילה" מגעילה אותי עכשיו.