תשובה אחת
זה נחשב טוב! לשון זה מקצוע קשה, ולרוב מספיק שיהיה לך 55 בתעודת הבגרות.