5 תשובות
אתה מבקש קטילות על אנשים שמבקשים קטילות?
קטלה אותךxd
שואל השאלה:
לא, אני רוצה להוכיח כמה זה דבר מפגר
אתה בעצמך מבקש קטילה
שואל השאלה:
אני הכי ציני בעולם