תשובה אחת
אני חושב 16 בחתימת הורים ושולחים לך את הכרטיס בדואר 3-5 ימים.