3 תשובות
דיירקט - 14 באישור הורים
ויזה - 16 באישור הורים
(נראה לי)
ברגע שמקבלים תעודת זהות