11 תשובות
היא לא תוכל לענות
אנונימי
היא כן תקבל את ההודעה אבל היא לא תוכל לענות עד שיהיו לה 10 פרחים.
שואל השאלה:
אבל היא עדיין תראה?
אנונימי
היא תקבל את מה ששלחת אבל היא לא תוכל לענות
תראה כן
אנונימי
כן, היא תראה.
היא תראה את ההודעה אך לא תוכל לענות לך.
היא תראה את זה אבל לא תוכל לענות
היא תקבל את ההודעה שלך אבל היא לא תוכל לענות לך עד שיהיו לה עשרה פרחים
היא תראה את ההודעת אבל רק כשיהיה לה 10 פרחים היא תוכל לענות לך
שואל השאלה:
זהו הבנתי צדיקים תודה רבה לכולם
אנונימי