10 תשובות
90 ומעלה קלל
אנונימי
70._.
אנונימית
היסטוריה - 89 סופי
ספרות - 91 סופי.
היסטוריה - 93
ספרות - 97
ספרות 87, היסטוריה 95
ספרות 78 לפי מה שאמרו לי
ולא עשיתי בהיסטוריה
הסטוריה סופי 98
ספרות סופי 94
היסטוריה ; 84
ספרות 89
אנונימית
ספרות 90
היסטוריה 55
אנונימית
היסטוריה 93
ספרות 95