12 תשובות
מאוד
אנונימית
לא
עצובה
בכלל לא
אנונימי
לא ):
אני מחכה לזה
לא
בא לי למות
מאוד עצובה.
ממש לא חחח
לא ממש