תשובה אחת
אני חושבת שעם כיוון השערה, לשים ג'ל גילוח הרבה, להיות עדין