27 תשובות
6?
מה? o.O איך הגעת למצב כזה?
ולשאלה - 0.
אנונימית
1
אנונימית
0
לא מאמינה בזוגיות דרך אתר אינטרנט
0
6 מפה? מטורף
1
היינו ביחד שנתיים
אני גרוש 4 פעמים מהאתר
137
BRM
1 והוא גם לא הכי נחשב
מהאתר?-.
אולי 8 לא זוכר
Fuckboy alert
אנונימי
6 ו 2 סוג של לא הלך
אנונימי
גרוש פעמיים + שלוש
מה הקשר פאקבוי למה שתהיה פה עם 6 בנות שונות במערכת יחסים?
במיקמק אני לא זוכרת הייתי שובבה
אנונימית מודאגת