11 תשובות
חבר\ה לשעבר
חבר או חברה לשעבר
חבר/ה לשעבר
חבר/ה לשעבר.
אקס - חבר לשעבר
אקסית - חברה לשעבר
מקווה שעזרתי
אקס- חבר לשעבר

אקסית - חברה לשעבר
חבר שעבר-אקס
חברה שעברה-אקסית
חבר/ה לשעבר...
חבר/חברה לשעבר.
אקס - זה חבר לשעבר בלשון זכר אקסית - חברה בלשון נקבה.
מוזר שאיש לא אמר בעל או אישה לשעבר, בהחלט עונה על ההגדרה אקס/ית