3 תשובות
ציוני הבגרות ממועד חורף אמורים להתפרסם במהלך חודש אפריל, אך לא ברור מתי בדיוק.
זאת לפי הנסיון משנים קודמות.
רונן רוזנבלט
תחילת חודש אפריל.
הסיבה לעיכוב היא דחית מועד הבחינה באנגלית.
גדעון
גדעון שגב
הציונים הגיעו לבתי הספר, אבל לא עידכנו תציונים באתר של משרד החינוך.
מישהו ידוע מתי יפרסמו תציונים באתר?
..