4 תשובות
ציטוט משיר שלו?
ציטוט שלו בכללי?
השנים שבהם הוא חי? (נגיד 2000-2017)
שואל השאלה:
https://www.instagram.com/smelles_like_kurt_cobain/
אנונימית
שואל השאלה:
זה העמוד. עקבו, בבקשה! עוקבות חדרה 3 >
אנונימית
שואל השאלה:
smelles_like_kurt_cobain
אנונימית