3 תשובות
תאכל מה שאתה רוצה - ואם מישהו מעיר לך על מה שאתה אוכל, תאכל גם אותו
אני? שמנה?
אני פשוט כל כך חכמה שלא היה מקום לכל החכמה שלי במוח אז היא עברה לבטן.
כוויה מאוכל רותח היא ההוכחה שאהבה כואבת