3 תשובות
תבקש זה יעזור לך מאוד!
ישמצב שכן
אבל את צריכה לבדוק את זה
אם לא תנסי לא תדעי..
אבל אל תגידי להם סתם כי באלך אם ישאלו למה תרצי לעבור! תני להם סיבה להעביר אותך. בהצלחה (: