8 תשובות
בין 100 ל 180
אצלנו עולה 80 לשנה
בדרך כלל 160
כן בערך מאה שקל

בבית ספר שלי 170 לשנה.
בלאט רק בבית ספר שלי אין לוקרים
אצלנו עולה 80 שקל ובסוף שנה מקבלים 20 שקל חזרה
פה בדימונה, זינמן זה 350 בערך עד כיתה י"ב. מכיתה ז'.
אני מניחה שלשנה זה 100 שקל בערך, אף פעם לא ידעתי כמה הבית ספר שלי זול.