3 תשובות
מסר לכולם, לעולם, שמדבר לאנשים רבים מאד.
מסר אוניברסלי הוא מסר עולמי, כללי, כלל-עולמי, מקיף, כולל, מתאים לכול, השייך לכלל האנושות.
יום נפלא, טלייה
מסר אוניברסלי מתייחס לעולם, לאנושות. הוא מסר שמתייחס לאומות.