2 תשובות
באיזה פורמט כתובים ספרי הכתובות השונים?
מערכת סטיפס
שואל השאלה:
פורמטים שונים כמו של נוטס גימייל אורגנייר יאהוו
באותו הנושא: