6 תשובות
חלון
דלת, חלון?
חלון. דלת. קיר זכוכית
חלון יש לך את זה בקל יותר?