9 תשובות
לא היו לי אפילו פעם אחת.
היה לי פעם אחת בגיל 6 או 7
לא, היה לי רק פעם אחת.
איך, אבעבועות רוח יש רק פעם אחת בחיים אם בכלל.
שואל השאלה:
לא יודעת, מניחה שאני מיוחדת
כנראה, אפשר חתימה?
שואל השאלה:
בשמחה
לי היה רק פעם אחת
גם לא פעם אחת.