2 תשובות
אחות גם לי לא היו וגם לא התחסנתי נגד זה... יש 2 אפשרויות: או שהתחסנת נגד זה בדרך טבעית. או שבגיל מבןגר יותר. נחלה בזה