2 תשובות
אם ביקשת ממנה לא לגזור לך את זה בהתחלה אם היא לא גזרה את יכולה לפרום. אם היא גזזרה הלך קפוט. היו אמורים להביא לך עוד זוג מה קרה לו
תסתכלי אם היא גזרה לך אם היא לא גזרה תחזרי אליה