2 תשובות
בטח חוקי לגמרי!
חוקי אבל הם מתים מהר בתוך בתים