תשובה אחת
משתנה מחשבון לחשבון בהתאם לתנאים שקבעת עם הבנקאי. ממה שאני מכים הסכום נע באזור ה20$..
באותו הנושא: