3 תשובות
בערך בעוד 100 שקל
הקצבה תועלה למי שיש 75% ומעלה נכות תפקודית (100% קצבה, קצבה מלאה - 2,342 ש"ח לפני ניכוי ביטוח בריאות, 2,239 ש"ח לאחר ניכוי ביטוח בריאות)

לפי תוספת כמפורט:

רמה א': תוספת קצבה חודשית נוספת של 150 ש"ח לקצבה לבעלי נכות רפואית בשיעור 40%-49% שב-2016 לא היו זכאים כלל לתוספת קח"ן.

רמה ב': קצבה חודשית נוספת בסכום של 350 ש"ח (במקום 252 ש"ח או 306 ש"ח ב-2016), לבעלי נכות רפואית בשיעור 50%-79% ולבעלי נכות נפשית ו/או קוגניטיבית בשיעור 40%-49% לפי סעיפים מסויימים. (לפי סעיפי ליקוי 32א (1), 33 או 91 )

רמה ג': קצבה חודשית נוספת בסכום של 450 ש"ח (במקום 372 ש"ח ב-2016), לבעלי נכות רפואית בשיעור 80% ומעלה.
אנונימי
הבנתי שלחלק היא בכלל תרד
באותו הנושא: