8 תשובות
18 חודשים
מה זאת אומרת? כמה ימים? דקות? שעות? מה..
שנה וחצי
שנה וחצי
שנה וחצי (שמח לעזור)
שנה וחצי
כי שנה שלמה זה 12 חודש אז 18 פחות 12 שווה 6 שזה חצי
אז שנה וחצי