2 תשובות
רק ללייב הספציפי.
זה לא^
זה נשאר תמיד עד שתוריד לו