תשובה אחת
יש אפליקציה לזה אם אני לא טועה תנסה להוריד youtube live או משהו כזה