2 תשובות
יש במשביר לצרכן. צתמיד ששואלים הם אומרים שאין אבל איפה שהתחתןנים בדוק יש, בדקתי בנתניה