6 תשובות
שואל השאלה:
את יודעת חנות מסוימת?
בקניון שער הרחמים. הם מרחמים על כאלה ששואלים שאלות כאלו.
בקניון שער הרחמים. הם מרחמים על כאלה ששואלים שאלות כאלו.
אנונימית
שואל השאלה:
סליחה? מה זה שער הרחמים ומה הבעיה בשאלה שלי? אם אין לך משהו חכם להגיד- אל תגידי. תודה.
נו מצאת בסוף?
אנונימית