4 תשובות
Crep Protect
כביסה
אי אפשר לנקות זה הקטע אם זה כתם אי אפשר
אם זה סתם לכלוך שימי במכונה