4 תשובות
ייתנו לך להחזיר.
יש מצב אבל תלוי איזו חנות כי בלי טיקט לא יחזירו לך תמיש
אולי
וואי אמ תלוי בסניף כי הם בשרך כלל לא מחזירים