4 תשובות
כי לא נוח להם וזה כואב או מציק בבטן... והבכי זה רפלקס טבעי...
שואל השאלה:
לא הבנתי מה לא נוח בדיוק בגראפס
איך קשור לבטן
בדרך כלל בגלל שיש להם כאב בטן קל.
משהו מציק
לא תמיד יכולים לדבר אז צועקים החוצה את מה שמציק להם