2 תשובות
לעשות דברים שכן אפשריים
עושים בידיוק ההפך
"ההפך הוא הנכון"