2 תשובות
יש אנשים שלעולם לא יהיו ביחד, אבל הרגשות שלהם מוחבאים בלב לנצח...
הנה...