4 תשובות
נשאר על הבגדים כסימן נצחי שמסמל שהשתתפת במסיבת צבע.