תשובה אחת
לא חושבת שזה משפיע.
תבדקי על האריזה של התרופה
באותו הנושא: