2 תשובות
נדמה לי לפני 1947 שנה
אתמול אמרו בתפילה 1949