תשובה אחת
זה הגיוני, את הרעבת את עצמך, גם אם לא הרגשת רעבה הגוף שלך היה זקוק למזון ולכן היה לך בולמוס שבו אכלת המון.