תשובה אחת
18, ממתי שאתה כבר לא קטין, לעומת זאת אם יש לך מסמכים מתאימים אז אפשר מגיל 12