2 תשובות
אני חושבת בערך 12-10 אבל צריך גם לדעתי לשלם לעוזרים האלה שמלווים עד המלון או מקום מגורים מסוים.