6 תשובות
לבנים לדעתי
גם וגם.. כמו "אור" לדעתי שהוא מתאים גם לבנים וגם לבנות
לשניהם אבל פגשתי יותר אופיר בנים. לדעתי אופיר לבנות זה שם מושלם
בנים וזה בטוח!
מכירה גם וגם, מתאים לשתיהם.